Lone » Hoofdpagina » Welkom!
Lone: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Lone

Impliciete en expliciete discriminatie

Discriminatie is zo oud als de mensheid. Mensen denken positief over de groep waar ze bij horen (ingroups). Over groepen waar ze niet bij horen (outgroups), denken mensen abstracter: wanneer één perso…
Schrijf mee!